Schoolkalender

Bekijk de belangrijkste data

Schoolkalender

In onze schoolkalender ziet u wanneer de belangrijkste feestdagen op basisschool De Vlieger 1 worden gevierd. Wanneer de studiedagen plaatsvinden. Wanneer de vakanties zijn dit schooljaar. Wanneer de oudergesprekken plaatsvinden, en nog veel meer.

Voor ouders en verzorgers is de kalender beschikbaar in de Parro - app.  
Vakantierooster
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 2020
Goede vrijdag /Pasen 10 en 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020
   
Studiedagen en teambijeenkomsten voor leerkrachten:
Kinderen zijn vrij op:
Woensdag 04-09-2019 hele dag
Maandag 28-10-2019 hele dag (aansluitend op herfstvakantie)
Vrijdag 20-12-2019 hele dag (aansluitend op kerstvakantie)
Maandag 24-02-2020 hele dag (aansluitend op voorjaarsvakantie, na Carnaval)
Vrijdagmiddag 20-03-2020 middag (groep 3 t/m 8 vanaf 12:30 uur)
Maandag 11-05-2020 hele dag groep 1 t/m 4 (groep 5 t/m 8 komt wel naar school)