Schoolkalender en vakantierooster

Bekijk de belangrijkste data

Schoolkalender en vakantierooster

In onze schoolkalender ziet u wanneer de belangrijkste feestdagen op basisschool WestWijs worden gevierd. Wanneer de studiedagen plaatsvinden. Wanneer de vakanties zijn dit schooljaar. Wanneer de oudergesprekken plaatsvinden, en nog veel meer.

Voor ouders en verzorgers is de kalender beschikbaar in de Parro - app.
Vakantierooster
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag / Pasen 7 en 10 april 2023
Koningsdag en de dag erna 27 en 28 april 2023
Meivakantie 1 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart en de dag erna 18 en 19 mei 2022
Pinkstervakantie 29 mei t/m 5 juni 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023
  Studiedagen en teambijeenkomsten voor leerkrachten:
Leerlingen zijn vrij op:
Woensdag 5 oktober 2022 Alle leerlingen hele dag vrij
Maandag 24 oktober 2022 maandag na de herfstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 23 december 2022 vrijdag voor de kerstvakantie, alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdagmiddag 24 februari 2023 groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Vrijdagmiddag 31 maart 2023 groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Vrijdag 23 juni 2023 Alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 21 juli 2023 vrijdag voor de zomervakantie (o.v.b.), alle leerlingen hele dag vrij