Schoolkalender en vakantierooster

Bekijk de belangrijkste data

Schoolkalender en vakantierooster

In onze schoolkalender ziet u wanneer de belangrijkste feestdagen op basisschool De Vlieger 1 worden gevierd. Wanneer de studiedagen plaatsvinden. Wanneer de vakanties zijn dit schooljaar. Wanneer de oudergesprekken plaatsvinden, en nog veel meer.

Voor ouders en verzorgers is de kalender beschikbaar in de Parro - app.
Vakantierooster
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2021
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2021
Goede vrijdag / Pasen 15 en 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren  6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022
  Studiedagen en teambijeenkomsten voor leerkrachten:
Leerlingen zijn vrij op:
Vrijdag 15 oktober 2021 vrijdag voor de herfstvakantie
Vrijdag 24 december 2021 vrijdag voor de kerstvakantie
Vrijdagmiddag 4 februari 2022 groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Maandag 28 februari 2022 maandag na de voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag 22 april 2022 groepen 3 t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij
Dinsdag 7 juni 2022 dinsdag na Pinksteren
Vrijdag 15 juli 2022 vrijdag voor de zomervakantie (o.v.b.)