Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, waarbij in samenspraak wordt gekeken of De Vlieger kan bieden wat de leerling nodig heeft. Het onderwijszorgprofiel van de school kunt u hier vinden (link). Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.

Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op cognitief en sociaal gebied, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we het nadrukkelijk volgen van de vorderingen en de opbrengsten op de hoofdvakken van belang (taalleesonderwijs en rekenen). Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

logo

KBS De Vlieger 1

 
Directeur: E. (Ellen) Zwakenberg
Papaverweg 57
8042 ED Zwolle

 
 
038-4210097 (optie 1)
 
 
directie.vlieger1@catent.nl