Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische denken, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

logo

KBS De Vlieger 1

 
Directeur: E. (Ellen) Zwakenberg
Papaverweg 57
8042 ED Zwolle

 
 
038-4210097 (optie 1)
 
 
directie.vlieger1@catent.nl